enda sürücü

Enda Sürücü tamiri

Gelişen teknolojinin yansımalarından birisi olan motor sürücüler, klasik motorların gelişmiş bir yapıya bürünmelerine ve otomasyon sistemlerini meydana getirmelerini sağlamıştır. Enda sürücüde bunlardan birisi olup, farklı alanlarda etkin olarak kullanılmaktadır. Motorun başta torku ve hızı olmak üzere bir takım kontrollerini sağlayan sürücüler, zaman içinde bir takım arızalara bağlı olarak devre dışı kalabilir. Bu noktada ise devreye Enda sürücü servisi girmekte ve sorunların etkili bir şekilde giderilmesi için hizmet vermektedir. Servisler tarafından verilen Enda sürücü tamiri işleminin ayrıntılarına geçmeden önce genel hizmetlerin neler olduğundan bahsedilmesi daha doğru olacaktır. Bahse konu hizmetlerden öne çıkanlardan bazıları şu şekildedir:

 • Parametre ayarları
 • Parametre yedeklenmesi
 • Periyodik bakım
 • İGBT Değişimi
 • Gate Sürme Devre onarımı
 • Fan değişimi
 • Radyatör Kanal Temizliği
 • Kozmetik Temizlik
 • SMPS onarımı
 • İO kart onarımı
 • Haberleşme port onarımı

Bu hizmetlerin tamamının Enda sürücü servisi içerisinde yer alan profesyonel ekipler tarafından verildiğinin unutulmaması gerekir.

Enda Sürücü tamiri ve onarım aşamaları

Enda sürücü arızaları, farklı nedenlerden dolayı meydana gelir. Bahse konu arızaların giderilmesi ise yine özel ekipmanlar tarafından gerçekleştirilir. Nem, yüksek voltaj, yanlış çalıştırma ya da farklı bir nedenden dolayı meydana gelen sorun, öncelikle gelişmiş sistemler tarafından tespit edilir. Daha sonra ise bahse konu sistemlerin tespit ettiği arıza, yine bir takım teknikler ile giderilir. Gerekli görülmesi durumunda Enda sürücü servisiiçerisinde orijinal yedek parça değişimi de yapılır.

Tamiri işlemi tamamlandıktan sonra ise bir sonraki aşamaya, yani kontrollere geçilir. Bu noktada Enda sürücü, yoğun bir yük altında bırakılır ve gerçekte çalışıyor gibi olur. Böylece görevini yapıp yapamayacağı anlaşılır. Kararlı yapı korunursa tamirin başarılı olduğu sonucuna ulaşılır, kararlı yapı korunmaz ise farklı arızaların araştırılması gerçekleştirilir.

Tel:0552 222 92 26

Motor sürücü tamiri