akustik simülasyonu

AKUSTİK SİMÜLASYONU

 

Akustik simülasyonu seslendirme ve acil anons sistemleri, binalarda müzik yayını ve acil durumlarda insanların tahliyesi için kullanılırlar. 

Müzik yayınında amaç insanların bulunduğu hacimlerde iyi bir ambiyans sağlamak iken, acil anonsta amaç insanların güvenli bir şekilde ortamdan tahliye edilmesini sağlamaktır.

Sistemlerin kurulacağı yerlerin büyüklüğü, mahal sayısı, hacimlerin akustik yapısı ve istekler sistemin yapısını belirlemektedir.

 

Akustik simülasyonu için tek mahalden, yüzlerce mahale, tek anons noktasından yüzlerce anons noktasına kadar farklı büyüklükte sistemlerin tesis edilmesi mümkündür.

Acil anons sistemlerinin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince 200 yataktan fazla kapasiteli tüm otellerde, 5000 m2’den büyük yapı inşaat alanı olan veya kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan tüm yapılarda ve yüksekliği 51.5 m’yi geçen tüm binalarda kullanılması mecburidir.

Kurulan sistemler, yangın algılama ve alarm, havalimanlarında kullanılan uçuş bilgi sistemleri gibi sistemlerle entegre olarak çalışabilmekte, otomatik anonslar ve bilgilendirme mesajları önceden programlanarak sisteme verilebilmektedir.

Seslendirme sistemlerinde amaç sadece müzik yayını ve anons yapılabilmesini sağlamak değil, yayının anlaşılabilir, güvenli ve sürekli olmasını da sağlamaktır.

Bu ortam seviye ve anlaşılabilirliği uygulama öncesinde test edebilmek için özel simülasyon teknikleri kullanılır.

 

EASE Evac, bir oda, salon veya bina kompleksinde akustik toplu bildirim konseptleri tasarlamak için sezgisel bir araç sağlar. 3D simülasyon yazılımı, doğrudan ses seviyelerinin yanı sıra toplam ses seviyelerinin dağılımını, sinyal-gürültü oranını (SNR) ve konuşma anlaşılırlığını (STI, ALCons, CIS) hesaplar.

Sadece birkaç dakika içinde sezgisel oda girişi
SPL ve STI’nin hassas tahmini
Tüm lider markalar için hoparlör verileri
Hesaplama, sunum ve kurulum için kapsamlı raporlar

EASE Evac‘ın bilimsel geçmişi, Ahnert Feistel Media Group (AFMG) tarafından geliştirilen profesyonel elektro ve oda akustik simülasyon yazılımı olan EASE’nin programlanmasıyla birlikte uzun vadeli araştırma ve geliştirmeden kaynaklanmaktadır.

EASE Evac’ta tüm odalar bir 2D kat planı ve bir yükseklik ile tanımlanır. Bu basit yaklaşım, koridorlar, fuayeler, konferans salonları ve hatta havaalanı kapı alanları gibi günlük projelerde modellemeyi muazzam bir şekilde hızlandırır. EASE Evac, odaya girmek için çeşitli alternatifler sunar. Görüntülerin, AutoCAD DXF-formatlı veya Trimble SketchUp dosyalarının yanı sıra EASE® oda modellerinin içe aktarılması, karmaşık bir yerleşim planına sahip odaların inşasını basitleştirir. Birkaç araç, sıfırdan hızlı bir modelleme sağlar. Projeler, her biri kendi oda akustiğine sahip, yankılanma süresi girilerek veya duvar malzemelerinin soğurma katsayısı ile odanın yüzeylerine atanmasıyla tanımlanan birden fazla odadan oluşabilir. Tüm hesaplamalar Eyring tarafından istatistiksel modeller üzerinde 3D olarak gerçekleştirilir.

Modele duvara ve tavana monte hoparlörler, kornalar veya sirenler eklenebilir ve ayrı ayrı konumlandırılabilir. Alternatif olarak, otomatik düzenleme işlevleri, kullanıcı tanımlı bir ızgaraya çok sayıda tavan hoparlörünü hızlı bir şekilde ‘kurar’. Ses kaynağı verileri, AFMG’nin birincil hoparlör dosya formatı olan EASE GLL formatında verilir.

Odaya ve tanımlanan kaynaklara göre sesin yayılımı simüle edilir. Yatay ve dikey kesme düzlemlerindeki eşlemeler, hesaplama sonuçlarını görselleştirir. Bu sonuçlar, 1/3 oktav ile 3 oktav arasında kullanıcı tanımlı frekans aralıkları, mutlak veya bağıl değerler ve A ağırlıklı veya ağırlıksız geniş bant veya frekansa bağlı eşlemeler olarak gösterilir. IEC 60268-16’ya göre konuşma anlaşılırlığı hesaplaması yapmak için gürültü seviyeleri hesaba katılabilir. Hem eşlemeler hem de istatistik dağılım grafikleri aşağıdaki sonuçları sunar:

-Doğrudan ses basıncı seviyesi
-Toplam ses basıncı seviyesi
-Sinyal gürültü oranı
-CYBE
-ALCon’lar
-BDT

Ayrıntılı inceleme için, frekans yanıtı grafiği, odadaki kullanıcı tanımlı konumlardaki frekansa bağlı basınç seviyelerini gösterir. Komple sistem tasarımı ve tüm sonuçlar nihayet PDF veya RTF formatında baskıya hazır bir rapor olarak kaydedilebilir.